image

Bu gurur hepimizin!

Çok Yaşa Bebek Projemize
verdiğiniz destekler için teşekkürlerimizi sunarız...

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, bir toplumun kalkınma düzeyi ve sağlık koşullarının göstergesi olarak kabul edilen bebek ölüm oranları, 2000 yılında başlatılan Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alarak, 2015 yılına kadar 0-5 yaş arası bebek ölüm oranlarının 1990’dan 2015’e 2/3 (%66) oranında düşürülmesi planlandı.

Ülkemizde 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, bu sorunun çözümüne ilişkin önemli atılımlar yapıldı. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla eşzamanlı olarak başlatılan, Türkiye Bankalar Birliği’nin sosyal sorumluluk projesi Çok Yaşa Bebek ile 0-5 yaş arası ölümlerinin azaltılması hedeflendi. Bu amaçla, 2003 – 2015 yılları arasında Türkiye’de 66 ildeki 135 hastaneye toplam 1.181 cihaz teslim edildi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, başta Hükümetimiz olmak üzere çok sayıda kurum tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ülkemizde 1993’te binde 61 olan bebek ölüm oranlarının, 2014 yılında (kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18623 ) binde 13,3 seviyesine gerilediği tespit edildi. BM tarafından %66 olarak belirtilen 2015 hedefinin, %78’lik bir oranla geçildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu konuda takip edilen istatistikler, ülkemizdeki bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşme eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Birliğimiz tarafından yapılan saha araştırması ise hastanelerin cihaz taleplerinin, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve uzman personel yetiştirilmesi gibi konulara evrildiğine işaret ediyor.

Ülkemize ve vatandaşlarımıza fayda sağlayacak yeni sosyal sorumluluk kampanyalarını hayata geçirmek amacıyla, ulaşılan hedeflerin gururuyla, Çok Yaşa Bebek kampanyamızı sonlandırıyoruz. Projemiz hakkında bilgi almak isteyenler için www.cokyasabebek.com internet sitesi bir süre daha yayına devam edecek. Proje kapsamında bugüne kadar neler yapıldığını, Çok Yaşa Bebek internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Ülkemizde bebek ölümlerinin önlenmesi konusunda projemize katkı sağlayan Üyelerimize, projeye yön veren Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Hacettepe Üniversitesi ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunarız.


Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği